Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 15. 02. 2011 12:52 — Editoval Pavel Brožek (16. 02. 2011 18:30)

Kondr
Veterán
Místo: Linz, Österreich
Příspěvky: 4246
Škola: FI MU 2013
Pozice: Vývojář, JKU
Reputace:   38 
 

TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Chcete-li vysázet nějaký vzorec, umístěte jej mezi dva dolary $vyraz$, které najdete buď na anglické klávesnici shift+č nebo na české pravý alt + ů nebo můžete kliknout na ikonu TeX nacházející se pod políčkem pro zadání dotazu. Funguje také zápis $vyraz$ nebo $vyraz$. Chcete-li prohlédnout zdrojový kód pro jakýkoliv výraz v Texu, který najdete na stránkách, jednoduše klikněte na obrázek a Tex se zkopíruje do políčka pro psaní zprávy. Pro napsání obyčejného znaku dolaru pište \$.

Co to TeX je a jak ho používat se dočtete zde: http://www.jaroska.cz/elearning/informa … t2e-cz.pdf
Pokud vám nevadí polština, silně doporučuji: http://matematyka.pl/viewtopic.php?t=28951

Při psání vám pomůže Editor LaTeXu (napravo od okna zprávy) nebo i tato zábavná pomůcka.

Nyní se pokusím o český ekvivalent odkazovaného článku, zatím jen úplný základ, postupně tento příspěvek rozšířím.

Indexy/mocniny

Horní index pomocí stříšky ^, dolní pomocí podtržítka _:

x_1: $x_1$
x^2: $x^2$
x_1^2: $x_1^2$

Pokud je index nebo mocnina složitější, musí být uzávorkovaná složenými závorkami:
x_ab\neq x_{ab} $x_ab\neq x_{ab}$

Zlomky

Pro zlomky se používá příkaz \frac{čitatel}{jmenovatel}. (Pokud je kterýkoliv z nich jednomístný, nemusí být uzávorkován; je-li ale čitatel tvořen jedním písmenem, je třeba jej uzávorkovat nebo oddělit mezerou, protože např. \fraca2 vrátí chybu -- příkaz fraca nenalezen).
Příklad:

\frac12+\frac abc+\frac{x^2+1}{4ac}: $\frac12+\frac abc+\frac{x^2+1}{4ac}$.

Odmocniny

Druhou odmocninu zapíšeme pomocí \sqrt{základ}, n-tou odmocninu pomocí \sqrt[n]{základ}.

\sqrt2+\sqrt[3]{a^2+1}: $\sqrt2+\sqrt[3]{a^2+1}$

Závorky

Pokud je příklad jednoduchý, vystačíme s ( a ), případně [, ]. Pokud potřebujeme přidat závorky složené, zapisujeme je jako \{ a \}. U složitějších příkladů je ale potřeba TeXu naznačit, která závorka patří ke které. Toho dosáhneme tak, že před levou závorku napíšeme \left, před pravou \right. Výsledek je pak o poznání hezčí:

\{[(\frac12)^2]^3\}=\{\left[\left(\frac12\right)^2\right]^3\}
$\{[(\frac12)^2]^3\}=\{\left[\left(\frac12\right)^2\right]^3\}$

Pro zápis absolutní hodnoty lze používat | nebo dvojici \left|, \right|, pro dolní celou část dvojici
\lfloor x\rfloor (to udělá $\lfloor x\rfloor$),
pro horní celou část
\lceil x\rceil (tedy $\lceil x\rceil$).

Funkce

Pokud zapisujete některou z obvyklých funkcí (tan, cos, sin, sinh, arccos, ln, ... ), napište před ni zpětné lomítko. V sazbě se to projeví sklonem písma a mírným odsazením od argumentu. Pozor, TeX neumí funkci tg. Tu lze obejít pomocí \mathrm nebo můžete psát \tan
sin x+\sin x+tg x+\mathrm{tg}x+\tan x:$sin x+\sin x+tg x+\mathrm{tg}x+\tan x$

Sumy, integrály
Suma se zapisuje příkazem \sum, integrál \int. Horní a dolní mez sumy a integrálu se zapisují stejně jako indexy

\int_0^nf(x)\mathrm{d}x=\sum_{i=0}^{n-1}{\int_i^{i+1}f(x)\mathrm{d}x}
$\int_0^nf(x)\mathrm{d}x=\sum_{i=0}^{n-1}{\int_i^{i+1}f(x)\mathrm{d}x}$

nebo chceme-li
\int\limits_0^nf(x)\mathrm{d}x=\sum\nolimits_{i=0}^{n-1}{\int\limits_i^{i+1}f(x)\mathrm{d}x}
$\int\limits_0^nf(x)\mathrm{d}x=\sum\nolimits_{i=0}^{n-1}{\int\limits_i^{i+1}f(x)\mathrm{d}x}$

Podobnou syntaxi mají i "velké" sjednocení a průnik, zapisují se pomocí bigcup a bigcap
\bigcup_1^nA_i $\bigcup_1^nA_i$

Limity
Pro limity je příkaz \lim, co kam posíláme zapíšeme pomocí dolního indexu; šipka se zapisuje jako \to nebo \rightarrow.
\lim_{x\to0}1/x=\infty $\lim_{x\rightarrow0}1/x=\infty$

Kombinační čísla
Existuje pro ně několik zápisů, nejjednodušší je {haystack \choose needle} ${haystack \choose needle}$.

Šipky, vektory
Chceme-li použít šipku v textu, existují pro to tyto příkazy
\leftarrow $\leftarrow$,
\rightarrow $\rightarrow$,
\leftrightarrow $\leftrightarrow$;

\Leftarrow $\Leftarrow$,
\Rightarrow $\Rightarrow$,
\Leftrightarrow $\Leftrightarrow$.

Chceme-li použít některou z nich nad textem (typicky označení polorovin, přímek) použijeme příkaz \vec, \overrightarrow nebo \overleftarrow
(\vec{x}\overrightarrow{AB}\overleftarrow{CD} vrátí $\vec{x}\overrightarrow{AB}\overleftarrow{CD}$).

Podtržení, pruhy
Pokud chceme pod či nad textem vytvořit pruh, použijeme \underline resp. \overline. Př.
|\overline{\underline{rectangle}}| $|\overline{\underline{rectangle}}|$

Řezy písma
Zajímavé mohou být
\mathrm (obyčejná latinka) $\mathrm{R}$,
\mathbb (zdvojené písmo) $\mathbb{R}$,
\mathbf (tučné) $\mathbf{R}$,
\mathit (kurzíva) $\mathit{R}$,
\mathfrak (fraktura) $\mathfrak{R}$.

Speciální symboly
\pm             plus mínus
\infty            nekonečno
\triangle       trojúhelník
\ldots          tečky dole
\cdots          tečky uprostřed
Řecká písmena: \alpha, \beta, ...

$\begin{array}{cccccccccccccc}
\cdot&\backslash cdot& &\div&\backslash div& &\times&\backslash times& & \cap& \backslash cap& &\cup&\backslash cup\\ 
\vee&\backslash vee& &\wedge&\backslash wedge& &\circ&\backslash circ& & \oplus& \backslash oplus& &\odot&\backslash odot\\ 
\ast&\backslash ast& &\star&\backslash star& &\ominus&\backslash ominus& & \otimes& \backslash otimes& &\diamond&\backslash diamond\\ 
\bigvee&\backslash bigvee& &\bigwedge&\backslash bigwedge& &\underline{\vee}&\backslash underline{\vee}
\end{array}$

$\begin{array}{cccccccccccccc}
\neq&\backslash neq& &\equiv&\backslash equiv& &\not\equiv&\backslash not\backslash equiv& &\sim&\backslash sim\\ 
\not\sim& \backslash not\backslash sim& &\simeq&\backslash simeq& &
\not\simeq&\backslash not\backslash simeq& &\approx&\backslash approx\\ 
\not\approx&\backslash not\backslash approx& & \subset& \backslash subset& &\subseteq&\backslash subseteq& &\supset& \backslash supset\\ 
\supseteq&\backslash supseteq& & \in& \backslash in& &\not\in&\backslash not\backslash in& &\ni& \backslash ni\\ 
\parallel&\backslash parallel& & \perp& \backslash perp& &\pm &\backslash pm& &\mp& \backslash mp\\
\le &\backslash le& &\ge&\backslash ge
\end{array}$

$\begin{array}{cccccccccccccc}\infty&\backslash infty&
 &\aleph&\backslash aleph& &\Re&\backslash Re& & \Im&
 \backslash Im\\ \ell&\backslash ell& &\angle&\backslash angle& 
&\partial&\backslash partial& & \nabla&
 \backslash nabla\\ \neg&\backslash neg& &\backslash&\backslash backslash&
 &\forall&\backslash forall& & \exists& 
\backslash exists\\ \ldots&\backslash ldots& &\ddots&\backslash ddots&
 &\vdots&\backslash vdots& & \prime& 
\backslash prime\\ \%&\backslash \%&\end{array}$


Řecká písmena
$\begin{array}{cccccccccccccc} \alpha&\backslash alpha& &\beta&\backslash beta& &\gamma&\backslash gamma& & \delta& \backslash delta\\ \epsilon&\backslash epsilon& &\varepsilon&\backslash varepsilon& &\zeta&\backslash zeta& & \eta& \backslash eta\\ \theta&\backslash theta& &\iota&\backslash iota& &\kappa&\backslash kappa& & \lambda& \backslash lambda\\ \mu&\backslash mu& &\nu&\backslash nu& &\xi&\backslash xi& & \o& \backslash o\\ \pi&\backslash pi& &\rho&\backslash rho& &\varrho&\backslash varrho& & \sigma& \backslash sigma\\ \varsigma&\backslash varsigma& &\tau&\backslash tau& &\upsilon&\backslash upsilon& & \phi& \backslash phi\\ \varphi&\backslash varphi& &\chi&\backslash chi& &\psi&\backslash psi& & \omega& \backslash omega \end{array}$

$\begin{array}{cccccccccccccc} \Gamma&\backslash Gamma& &\Lambda&\backslash Lambda& &\Sigma&\backslash Sigma& & \Psi& \backslash Psi\\ \Delta&\backslash Delta& &\Xi&\backslash Xi& &\Upsilon&\backslash Upsilon& & \Omega& \backslash Omega\\ \Theta&\backslash Theta& &\Pi&\backslash Pi& &\Phi&\backslash Phi \end{array}$


# Prostředí $…$ (stejný význam má i [ m]…[/m] a [ tex]…[/tex])

Toto prostředí je dobré použít, jestliže chcete psát matematiku na více řádků zarovnaných vlevo. Když budete chtít odřádkovat, napište \nl.

$1+1=2\nl 9=5+2+2$
$1+1=2\nl 9=5+2+2$

Pokud budete chtít psát např. více rovnic, kde je vhodné mít pod sebou zarovnaná rovnítka, použijte také toto prostředí. Pro oddělení sloupců (první je zarovnán vpravo, druhý vlevo, třetí vpravo, čtvrtý vlevo atd.) slouží symbol &. Pro přechod na nový řádek zde musíte použít \\.

$x_1&=3 &y_1&=5 &z_1&=-5\\
x_2&=-73 &y_1+y_2&=4 &z_2&=-3+9$
$x_1&=3 &y_1&=5 &z_1&=-5\\
x_2&=-73 &y_1+y_2&=4 &z_2&=-3+9$

V tomto prostředí není možné zároveň psát zarovnané rovnice a přitom používat \nl.

Prostředí $$$…$$$ (stejný význam má i [ pm]…[/pm])

Toto prostředí neumožňuje tak jednoduchou sazbu na více řádků. V případě jednořádkové matematiky by však mělo dávat stejné výsledky jako prostředí $…$. Prostředí $$$…$$$ je zejména určeno pro případy, kdy chcete sázet i text. Pro přechod do textového režimu je nutné jednou napsat \parstyle. Pak už můžete psát text, jak jste zvyklí z běžného LaTeXu. Pro sázení matematiky v textu používáme $…$, pro sázení matematiky na samostatném řádku pak $$…$$.

$$$\parstyle Text, ve kterém můžeme používat češtinu a psát rovnice: $\frac86x=\frac43x$. Rovnice můžeme sázet na vlastní řádek: $$\lim_{n\to\infty}\(1+\frac1n\)^n=\mathrm{e}$$ $$$BRKOS - matematický korespondenční seminář pro střední školy

Offline

 

#2 05. 08. 2007 19:48

Lukee
Administrátor
Místo: Opava
Příspěvky: 1850
Škola: UPOL, Informatika
Pozice: Roznašeč reklamních bannerů
Web
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Prosím prosím uprav si příspěvek - upravoval jsem ho, protože jsem předělával regulár a měl jsi tam někde místo [/tex] napsáno [\tex], což udělalo paseku. Jenže po úpravě se hranatá závorka nezapsala jako entita ale jako hranatá závorka a systém tak intepretoval i ten výraz v první řádku (Chcete-li vysázet nějaký vzorec, umístěte jej mezi značky...). A mně se nedaří přijít na způsob, jak zapsat závorku jinak, entity mi to vždycky zobrazí jako entitu.


2+2=4

Offline

 

#3 05. 08. 2007 23:54

Kondr
Veterán
Místo: Linz, Österreich
Příspěvky: 4246
Škola: FI MU 2013
Pozice: Vývojář, JKU
Reputace:   38 
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Pokud je třeba vysázet [tex] a [/tex] jako text a ne jako tagy, stačí místo první závorky napsat & #91; bez mezery za &.


BRKOS - matematický korespondenční seminář pro střední školy

Offline

 

#4 12. 10. 2007 00:03

Kondr
Veterán
Místo: Linz, Österreich
Příspěvky: 4246
Škola: FI MU 2013
Pozice: Vývojář, JKU
Reputace:   38 
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Toto téma je vyhrazeno POUZE na věci okolo TeXu. Pokud máte problém, který s TeXem nesouvisí, nejdříve se pozorně podívejte, jestli již na fóru nebyl řešen stejný nebo podobný problém a pokud ne, založte pro něj nové téma. Ostatní uživatelé fóra se tu pak mohou lépe orientovat a vám to zajistí vyšší šanci na rychlou a relevantní odpověď.
Díky za pochopení.

Příspěvek o logaritmech se záporným základem přesunut:
http://matematika.havrlant.net/forum/vi … php?id=308


BRKOS - matematický korespondenční seminář pro střední školy

Offline

 

#5 23. 10. 2007 20:44 — Editoval Saturday (04. 05. 2008 18:49)

Saturday
Einstein
Příspěvky: 813
Škola: MFF UK
Reputace:   
Web
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Mě tedy nejvíc vyhovuje tato stránka: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:TeX, německy umět není potřeba..
Popř. anglický ekvivalent: http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Displaying_a_formula
Ještě jeden hezký přehled příkazů pro TeX: http://refcards.com/docs/silvermanj/tex … letter.pdf


Lasciate ogni speranza. | Podílí se na Encyklopedii Fyziky (http://fyzika.jreichl.com) | Oblíbený IT projekt http://online-domain-tools.com

Offline

 

#6 28. 11. 2007 13:50

Krapka
Zelenáč
Příspěvky: 1
Reputace:   
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Nevim, jestli to patri do tohoto fora, ale uz nevim, kde bych se mohla zeptat. Mam tex Led nainstalovany ze stranek www.latexeditor.org a nejede mi v tom cestina. mohl by mi nekdo poradit, jak ji tam dostanu? musim asi mit nejaky balik,nebo co, ne? poradte mi prosim a nebo aspon, kdyby mi nekdo mohl rict, kde mi dokazou poradit. moc diky

Offline

 

#7 28. 11. 2007 14:07

Lukee
Administrátor
Místo: Opava
Příspěvky: 1850
Škola: UPOL, Informatika
Pozice: Roznašeč reklamních bannerů
Web
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Zkusil bych na začátek přidat:

\usepackage{czech}


2+2=4

Offline

 

#8 28. 11. 2007 17:13

Kondr
Veterán
Místo: Linz, Österreich
Příspěvky: 4246
Škola: FI MU 2013
Pozice: Vývojář, JKU
Reputace:   38 
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Možná spíš

\usepackage[czech]{babel}

Tím pádem by se měla používat čeština.
Další problém může být v kódování. Záleží na tom, v jakém kódování soubor .tex ukládáš. Pokud je to UTF-8, zkus doplnit ještě

\usepackage[utf8]{inputenc}

další dvěě možná kódování pa odpovídají příkazům

\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}

Ten \usepackage{czech} je IMHO jen pro kompilaci cslatexem, což nevím, jestli ten editor umí (osobně TeXám v jEditu pomocí cslatexu a \usepackage{czech} a jsem spokojen).


BRKOS - matematický korespondenční seminář pro střední školy

Offline

 

#9 17. 03. 2008 18:52

Kondr
Veterán
Místo: Linz, Österreich
Příspěvky: 4246
Škola: FI MU 2013
Pozice: Vývojář, JKU
Reputace:   38 
 

Re: TeX aneb jak sázet matematiku na tomto webu

Protože se další zadání problému objevilo tady, zavírám toto téma.
Pokud máte připomínky k TeXu na těchto stránkách, pište to prosím do připomínek.
Pokud máte připomínky k TeXu obecně (jak ho nainstalovat v tom či onom operačním systému, jaké balíčky a příkazy použít na to či ono), pište to do ostatního.


BRKOS - matematický korespondenční seminář pro střední školy

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson