Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 16. 12. 2011 17:11 — Editoval Andrejka3 (16. 12. 2011 18:05)

Andrejka3
Moderátor
Příspěvky: 1994
Škola: PŘF UP Olomouc (2015)
Reputace:   119 
 

Distributivní svaz lze vnořit do svazu všech podmnožin nějaké množiny

Ahoj, narazila jsem na příklad, kde si vůbec nevím rady :(
Je to ale poslední příklad na svazy :)

Zadání: Dokažte, že každý distributivní svaz, lze vnořit do svazu $\textbf{P}(X)$ nějaké množiny $X$.

$\textbf{P}(X)$ je zde svaz potenční množiny množiny $X$.
Prosím o pomoc,
A.

Edit: co je svaz, souvislost se svazovým uspořádáním jsem psala v prvním příspěvku tam.
Ve svazu $\textbf{P}(X)$ jsou operace $A,B \in P(X), A \wedge B = A \cap B, \; A \vee B = A \cup B$.
Tento svaz je distributivní.
Co je distributivita svazu jsem psala v prvním příspěvku zde.
Vnořením se myslí prostý homomorfismus.


What does a drowning number theorist say?
'log log log log ...'

Offline

  • (téma jako vyřešené označil(a) Andrejka3)

#2 17. 12. 2011 12:05

Olin
Místo: Brno / Praha
Příspěvky: 2823
Reputace:   81 
 

Re: Distributivní svaz lze vnořit do svazu všech podmnožin nějaké množiny

Na wikipedii se píše, že to je těžké :-)


Matematika = královna věd. Analýza = královna matematiky. (Teorie množin = bohatství matematiky.)
MKS Náboj iKS

Offline

 

#3 17. 12. 2011 12:38

Andrejka3
Moderátor
Příspěvky: 1994
Škola: PŘF UP Olomouc (2015)
Reputace:   119 
 

Re: Distributivní svaz lze vnořit do svazu všech podmnožin nějaké množiny

↑ Olin:
:D Díky. Tak to odložím na pár desetiletí. Možná se k tomu ve svém životě ještě vrátím a vzpomenu si na toto založené téma.


What does a drowning number theorist say?
'log log log log ...'

Offline

 

#4 16. 01. 2012 02:40 — Editoval constr (16. 01. 2012 03:20)

constr
Zelenáč
Příspěvky: 16
Reputace:   
 

Re: Distributivní svaz lze vnořit do svazu všech podmnožin nějaké množiny

↑ Andrejka3:snad nebude tak zle :-)

V originálním článku

je uváděn Theorem 2., který říká, že: Každou univerzální algebru $A$ lze rozložit v subdirektní součet subdirektně nerozložitelných algeber z téže primitivní třídy, do níž patří algebra $A$.

Distributivní svazy tvoří primitivní třídu univerzálních algeber (varietu algeber), proto: Každý distributivní svaz je subdirektním součtem subdirektně nerozložitelných distributivních svazů.

Subdirektně ireducibilní distributivní svaz $T$ je svaz skládající se z nuly a jednotky svazu. Distributivnost svazu $T$ je zřejmá, protože byl by-li svaz $T$ subdirektně ireducibilní, musel by být podsvazem úplného  direktního součtu svazů $T_i, i\in I$, přičemž by existovaly homomorfismy $\varphi_i:T\to T_i, i\in I$, jež by nebyly izomorfismy. Avšak potom by každý svaz $T_i, i\in I$ musel obsahovat pouze jediný prvek, a tedy i úplný direktní součet by byl jednoprvkový svaz a nemohl by existovat svaz $T$.

Je každý subdirektně ireducibilní distributivní svaz, který obsahuje alespoň dva prvky, je izomorfní se svazem $T$ (?)


Vezměme subdirektně ireducibilní distributivní svaz $S$ obsahující alespoň dva různé prvky. Skládá-li se $S$ právě ze dvou prvků, je zřejmě izomorfní s $T$ (z předchozího odstavce). Obsahuje-li $S$ alespoň 3 prvky, je možno nalézt prvek $a\in S$ různý od nuly i jednotky svazu $S$, pokud tyto prvky v $S$ vůbec existují (!). Označme ještě $U$ podsvaz všech prvků $x\in S$, pro něž platí $x\le a$ a $V$ podsvaz všech takových$x\in S$, že $x\ge a$. Z předpokladů o svazu $S$ a prvku $a$ plyne, že každý z podsvazů $U$,$V$ obsahuje mimo $a$ ještě alespoň jeden prvek.
Označme $U+V$ direktní součet svazu $U$ a $V$ v následujícím smyslu (který explicitně napíšu, protože obsahuje princip užitý v závěru důkazu):
Nechť je dána libovolná množina univerzálních algeber s touž množinou operací $\Omega$, jež všechny patří do téže variety algeber $\Lambda$ index $i$ nechť probíhá množinu $I$, jež může být konečná i nekonečná.
Nechť  $G$ je množina, jejíž prvky jsou všechny soustavy $a=(a_i)$ prvků patřících po jednom do každé z algeber $G_i$, tj. $a_i\in G_i, i\in I$. Prvek $a_i$ se nazývá i-tá komponenta (komponenta v algebře $G_i$) prvku $a$. Z množiny $G$ utvoříme univerzální algebru s množinou operací $\Omega$ tak, že  operace z $\Omega$ definujeme po komponentách: je-li dána n-ární operace $\omega\in \Omega$ a n-tice prvků z $G$
$a^{(k)}=(a^{(k)}_{i}), k= 1, 2, ..., n$,
položíme
$a^{`}a^{``} ... a^{(n)} \omega=(a^{`}_{i}a^{``}_{i} ... a^{(n)}_{i}\omega )$.
Tak jsou splněny všechny identity z $\Lambda$. Konečně, algebra $G$ se nazývá direktním součtem algeber $G_i, i\in I$ a značí se:
$G=\sum_{i\ in I}^{\sim}G_i$ (v odkazech, které jsem uvedl)

Vraťme se k původnímu důkazu, tedy nechť $U+V$ značí direktní součet svazů $U$ a $V$, tj. prvky součtu $U+V$ jsou dvojice $(u,v), u\in U, v\in V$ a operace s nimi se provádějí po komponentách (jak jsem uvedl výše). Přiřaďme každému prvku $x\in S$ v distributivním svazu $S$ dvojici $(u\cap a, x\cup a)\in U+V$. Toto zobrazení $S$ do $U+V$ je injektivní, protože v distributivním svazu $S$ pro libovolné dva prvky $x, y\in S$ takové, že
$x\cap a=y\cap a, x\cup a=x\cup a$ plyne $x=y$.

Toto zobrazení je dokonce bijektivní resp. izomorfismus, protože:

$((x\cup y)\cap a, (x\cup y)\cup a)=((x\cap a )\cup (y\cap a), (x\cup a)\cup (y\cup a))=(x\cap a, x\cup a)\cup (y\cap a, y\cup a)$

$((x\cap y)\cap a, (x\cap y)\cup a)=((x\cap a )\cup (y\cap a), (x\cup a)\cup (y\cup a))=(x\cap a, x\cup a)\cap (y\cap a, y\cup a)$.

Je tedy možno považovat $S$ za podsvaz svazu $U+V$. Protože prvku $x\in U$ odpovídá dvojice $(x, a)$ a prvku $x\in V$ dvojice $(a, x)$, zobrazují homomorfismy, přiřazující každému prvku z $S$ jeho první, resp. druhou složku, svaz $S$ na celé $U$, resp. na celé $V$ a přitom nejsou nejsou izomorfismy. To znamená, že $S$ je subdirektně rozložitelný svaz, což je spor s původním tvrzením (s otazníkem :-) ).

Odtud pak uvažme libovolný distributivní svaz $S$; to znamená, že $S$ je subdirektním součtem svazů $T_i, i\in I$, kde každý svaz $T_i$ se skládá právě ze dvou prvků, ze své nuly $0_i$ a jednotky $1_i$. Symbolem $M$ označme množinu všech jednotek $1_i, i\in I$ a přiřaďme každému prvku $a\in S$ podmnožinu $A\subset M$ všech těch jednotek $1_i$, jež se vyskytují jakožto i-té komponenty prvku $a$, chápaného jako prvek úplného direktního sousčtu svazů $T_i, i\in I$. Je jasné, že pro $a\not =b$ budou i jim odpovídající podmnožiny různé. z toho, že operace v úplném direktním součtu svazů $T_i, i\in I$, se definujípo komponentách (jak jsem uvedl!), a z vlastnosti jednotky a nuly svazu ihned plyne, že $a\cup b$ prvků z $S$ odpovídá sjednocení $A\cup B$ příslušných podmnožin a průseku $a\cap b$ průnik $A\cap B$. Tím je úloha vyřešena.

Řešení lze zkrátit pomocí termínů Booleových svazů.

Booleův svaz (Booleova algebra) je svaz s nulou a jednotkou, když pro každý prvek $a\in S$ existuje komplement $a`$, pro nějž platí $a`\in S$ a $a\cap a`=0$ a $a\cup a`=1$.
Tato "komplementace" je jednoznačná.
Svaz všech podmnožin libovolné množiny $M$ je Booleovým svazem, neboť ke každé podmnožině $A$ existuje množinový komplement $A$. Množinový svaz, který obsahuje s libovolným svým prvekm i jeho doplněk je Booleův množinový svaz.
Odpovídá-li prvku $a\in S$ podmnožina $A\subseteq M$, je jeho komplementu $a`$ přiřazen množinový komplement $A`$ podmnožiny $A$ v $M$. To však ihned plyne z toho, že vyjádření prvků $a$ a $a`$ v úplném direktním součtu svazů $T_i, i\in I$ jsou taková, že má-li jeden z nich i-tou komponentu rovnou $1_i$, je u druhého rovna $0_i$ a naopak.

↑ Olin:
Takovým věcem bych rád někdy rozuměl...

Poznámku: pěkně je téma zpracováno v Kurošových "Kapitolách z obecné algebry", je tam spoustu dalších zajímavých témat.

s pozdravem Honza

Offline

 

#5 15. 02. 2012 02:03 — Editoval Andrejka3 (15. 02. 2012 02:05)

Andrejka3
Moderátor
Příspěvky: 1994
Škola: PŘF UP Olomouc (2015)
Reputace:   119 
 

Re: Distributivní svaz lze vnořit do svazu všech podmnožin nějaké množiny

Chtěla bych Vám velice poděkovat za tak vyčerpávající odpověď. Zároveň se omlouvám, že mi to tak dlouho trvalo. Celou věc si podrobně projdu.
Edit: Nějakou dobu jsem neměla sílu zabývat se pořádně matematikou. Tohle by mě mohlo vzpružit :)


What does a drowning number theorist say?
'log log log log ...'

Offline

 

#6 15. 02. 2012 15:17 — Editoval Andrejka3 (15. 02. 2012 15:21)

Andrejka3
Moderátor
Příspěvky: 1994
Škola: PŘF UP Olomouc (2015)
Reputace:   119 
 

Re: Distributivní svaz lze vnořit do svazu všech podmnožin nějaké množiny

Nerozumím některým pojmům.
Takhle si to představuji...
Direktní součet (univerzálních) algeber:


Projekce na direktním součinu:

Definice subdirektního součtu pracuje s pojmem inkluze.
Subdirektní součet:

Myslí se tady inkluzí libovolný prostý homomorfismus $A \longrightarrow \Pi A_i$? Nebo to je jen toto zobrazení: $a \mapsto a \forall a \in A$? Je-li $A$ vlastní podalgebrou $\Pi A_i$, existuje vždy $j$ takové, že $p_j(A_j)$ je vlastní podalgebrou $A_j$? Je každý direktní součet též subdirektním?
Mám v tom zmatek a představit si dubdirektní součet mi dělá problém. Děkuji za každou radu.

Osobní pozn.:

Edit: Téma je sice vyřešené, ale já to pořád nechápu, přes snahu kolegů. Dovolím si to označit za nevyřešené, protože vyřešenost tématu se má vztahovat k tomu, jestli zadavatel chápe řešení, ne?


What does a drowning number theorist say?
'log log log log ...'

Offline

 

#7 12. 12. 2013 17:52

Andrejka3
Moderátor
Příspěvky: 1994
Škola: PŘF UP Olomouc (2015)
Reputace:   119 
 

Re: Distributivní svaz lze vnořit do svazu všech podmnožin nějaké množiny

Tady je idea dukazu (konstrukcniho) pro konecne distributivni svazy: http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=68016
Prispevku ↑ constr: jeste chvili rozumet nebudu.


What does a drowning number theorist say?
'log log log log ...'

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson